Uitvaartvereniging

Buitenpost

Algemene Ledenvergadering 2021

Ook voor 2021 kunnen we nog geen plannen maken voor een ledenvergadering.

 

De Algemene Ledenvergadering voor 2020 stond gepland op woensdag 25 maart.

In verband met alle maatregelen rondom het corona-virus gaat dit nu niet door.

Zodra we een nieuwe datum hebben, wordt deze hier bekend gemaakt.

 

Wie zijn wij en wat doen wij?

Uitvaartvereniging Buitenpost is opgericht op 5 juli 1911. Doelstelling van de vereniging is het verzorgen van uitvaarten op waardige wijze, overeenkomstig de wensen van de overledene en de nabestaanden. In nauw overleg met de nabestaanden worden zaken geregeld, zoals rouwkaarten, de laatste verzorging, advertenties, de kist, bloemen en de voorbereiding van de wijze waarop de uitvaart zal plaatsvinden.

De uitvaarten worden voor de leden van de uitvaartvereniging verzorgd zonder winstoogmerk.

Na een overlijden moet er in korte tijd veel geregeld worden. De eerste dagen na het overlijden van een dierbare zijn vaak verwarrend en druk. Er is verdriet om het verlies en toch moeten er veel praktische zaken worden geregeld om de overledene op een waardige wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden. Onze uitvaartvereniging neemt graag, samen met de nabestaanden deze taak op zich.

Op de achtergrond regelen de mensen van "Uitvaartvereniging Buitenpost" praktische zaken zoals het doen van aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand, het laten maken van de rouwbrieven, het bestellen van de kist, het plaatsen van de advertentie(s) en de voorbereiding van de begrafenis of crematie. Dit alles gebeurt steeds in nauw overleg met de nabestaanden.

 

De vereniging is aangesloten bij de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen, welke op haar beurt weer is aangesloten bij de landelijke organisatie Nardus.